Voorzitter:                            Theo Wigger                                 

Secretaris:                             Annemarie Besselink                

Penningmeester:                 Piet van der Heijden                 Bankrek.nr.LBC: NL35 RBRB 0850 0900 40           

Bestuurslid:                          Ben Wekking

Wedstrijdleider:                 Henny Kok